Processen

Hvordan driver jeg processen?

Uanset om du ønsker gruppefacilitering, teamcoaching, one-to-one coaching til ledere eller medarbejdere eller hjælp til projekt- og eventmanagement, har jeg altid fokus på en professionel, effektiv proces tilrettelagt efter jeres behov.

Et forløb med mig vil typisk se ud som følger:

Facilitering og teamcoaching

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status?

Udfordringen: Hvad er problemet/opgaven?

Målsætningen: Hvad er målet med forløbet, og hvornår er vi i mål?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Facilitering/teamcoaching

Afvikling af det aftalte forløb, inklusive workshops, teamcoachingsessioner med videre.

4.Afrapportering:

For facilitering:
Opsummering af processen, vigtige temaer, nøgleprioriteter og action plan.

For teamcoaching:
Den nye vej og commitments for teamet og den enkelte heri.


One on one coaching:

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status?

Udfordringen: Hvad er problemet/opgaven?

Målsætningen: Hvad er målet med forløbet, og hvornår er vi i mål?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Coachingforløb

Det aftalte forløb eksekveres

4.Afrapportering:

Individuelle coachingforløb foregår altid under tavshedspligt. Afrapporteringen foregår således udelukkende mellem coach og den coachede.

 Projekt og event management

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status? Hvad er projektet/eventen?

Mål og succeskriterie: Hvad er målet med projektet/eventen? Hvad er succeskriteriet?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Research/planlægning

4.Afholdelse af event

5.Ledelse af processen

6.Afrapportering

Facilitering og teamcoaching

1. Indledende møde hvor vi gennemgår:

Hvad er baggrunden for behovet? Hvad er status?

Hvad er problemet/udfordringen/opgaven?

Hvad er målet med forløbet og hvornår er vi i mål?

2. Oplæg:

Indeholdende forslag til forløb, praktik og pris

3. Facilitering/teamcoaching

Afholdelse af forløb, workshop e. lign.

4. Afrapportering:

Facilitering: Opsummering af processen, vigtige temaer, nøgle prioriteter og action plan.

Teamcoaching: Den nye vej, Commitments

One on one coaching:

1. Indledende møde hvor vi gennemgår:

Hvad er baggrunden for behovet? Hvad er status?

Hvad er problemet/status? Hvad er målet med forløbet?

Hvornår er vi i mål?

2. Oplæg:

Indeholdende forslag til forløb, praktik og pris

3. Coaching forløb

4. Afrapportering:

Personligt coaching forløb er et forløb som foregår under tavshedspligt, og affrapportering er derfor imellem den coachede og lederen

Projekt og event management

1. Indledende møde hvor vi gennemgår:

Hvad er behovet? Hvad er status? Hvad er projektet/eventen?

Hvad er målet med projektet/eventen? Hvad er succeskriteriet?

2. Oplæg:

Indeholdende forslag til forløb, indhold, praktik og pris

3. Research/planlægning

4. Afholdelse af event

5. Ledelse af processen

6. Afrapportering