Workshop Rórup & Torgard

Hvordan leder du opad og skaber tillid i dit team?

Ofte møder du, som mellemleder, udfordringen mellem dit teams ønsker /behov og din ledelses krav. Så er det, at værktøjskassen nogle gange mangler lige præcis det værktøj, der skal til.

Det vil vi gerne give et rigtigt godt bud på, på vores workshop, hvor vi stiller spørgsmålene:

Hvad er dit mandat og dine vilkår?  Hvad har du indflydelse på? Hvordan er tilliden imellem jer?

Ved at besvare disse spørgsmål, kommer du tætter på hvordan du ledere opad og hvordan du skaber psykologisk tryghed i dit team.

Desuden får du et konkret værktøj med hjem fra workshoppen, som du kan bruge til at arbejde med tillid både i dit team og i forhold til din ledelse.

Deltag i denne 3 timers workshop for mellem/team/afdelingsledere, 

den 16. maj kl. 13-16 på Røsnæs Strandhotel, Klintedalsvej 42, 4400 Kalundborg

Workshoppen er en introduktion til at arbejde med at skabe trivsel igennem arbejdet med tillidsfulde teams. I analyseprojektet Aristoteles, som Google har foretage i egen virksomhed, af hvad der skaber effektive teams, viste det sig, at psykologisk tryghed er det absolut vigtigste parameter for trivsel, og at psykologisk tryghed og trivsel opnås via tillid imellem medarbejder og imellem ledere og medarbejdere.

Intropris for deltagelse i workshoppen er 350,- pr. person og inkluderer kaffe og kage.

Tilmeld dig her

Hvem faciliterer?

Liselotte Rørup
Liselotte er en erfaren leder både som selvstændig med to virksomheder i baggagen, og som ansat i rejse og turismebranchen, samt den maritime branche. Liselotte har haft ansvar for strategiudvikling, forretningsudvikling, projektledelse, budget, personaleledelse samt rekruttering. Hun har arbejdet både med lokal, national og international markedsføring og salg. Udvikling, organisering og gennemførsel af projekter indenfor turismeudvikling og CSR har været en stor del af hendes arbejde, desuden har Liselotte afviklet mange former for konferencer, workshops og events.

Siri Torgard
Siri er uddannet facilitator, coach og cand. mag. i organisations-kommunikation. Siri har afholdt workshops siden 2002 i facilitering, mødeledelse og risk management for NGO’er, private virksomheder og offentlige institutioner. Desuden er Siri en habil og erfaren procesfacilitator, hvor hun har god erfaring med at facilitere trivselsprocesser og lederudviklingsprocesser.