Services

Den rette facilitator kan gøre hele forskellen!

Lige meget om det drejer sig om udvidelse, sammenlægning, organisationsomlægning, samarbejdsproblemer, strategiarbejde, kommunikationsproblemer, så handler det om mennesker, som skal arbejde effektivt og målrettet sammen. Det er her, jeg kan gøre en forskel!

Jeg tilbyder:

Facilitering af processer for grupper. 

Jeg hjælper med:

Facilitering af workshops, strategiforløb og konferencer

At føre organisationsændringer, såsom sammenlægninger og udvidelser, sikkert i land

At styrke jeres kommunikation og samarbejde

Uanset hvilken gruppeproces, I har brug for at få faciliteret, tager jeg altid udgangspunkt i de individer, der er en del af gruppen, og det mål I har sat jer sammen, eller den udfordring I står overfor.

Business coaching

Mine mange års erfaring med arbejde og samarbejde i både nationale og internationale organisationer har lært mig, at forskelligheder på det team, vi er en del af, er den største styrke – hvis de sættes rigtigt i spil.
Gennem business coaching sikrer jeg effektive, velfungerende teams, som er disponeret for at nå succesfuldt i mål.

I vil opleve:

Øget motivation blandt jeres medarbejdere og et markant stærkere team

Stort engagement og optimering af ressourcer

Tydelighed omkring styrker og svagheder i teamet

Et optimeret arbejdsmiljø med respekt for forskelligheder

One to one coaching

Organisationer består af individer, som har hver deres styrker, svagheder, motivationsfaktorer og drive. Lærer medarbejdere og ledere at se og udnytte disse, vil det skabe stor værdi for det fælles samarbejde i organisationen.
Gennem one-to-one coaching sikrer jeg, at ledere og medarbejdere kan yde optimalt og er i stand til at sætte deres fulde potentiale i spil for virksomheden.
One-to-one coaching tager altid udgangspunkt i individet.
Vi kan for eksempel arbejde med:

Målafklaring; Samarbejde; Nye ressourcer; Motivation; Work/life balance

Projektledelse:

Jeg har mange års erfaring med projektledelse bag mig og har i løbet af min karriere succesfuldt drevet mange projekter indenfor fra start til slut.
Jeg kan hjælpe jer med at planlægge, søsætte og drive hele projektet, lige fra evt. rekruttering til udvikling af projektet, kommunikationen, evt. markedsføring og salg til afslutningsvis evaluering afhængig af projektets karakter.

Eventledelse:

Jeg har stor erfaring indenfor udvikling, organisering og afvikling af events, kurser, grupperejser og konferencer. Jeg har gennemført mange events for både turister og lokale med mange aktører og mange gæster. Arrangementer, events og oplevelser for krydstogtsgæster, grupperejser for firmaer, udviklet kurser for turismeaktører og afviklet konferencer indenfor turismen, den maritime branche og engros branchen.

 

OM

Liselotte Rórup

Jeg arbejder ud fra et holistisk perspektiv. I dag er et arbejde ikke kun et arbejde, men for mange en livstil. En identitet.
Det kræver, at man kender sig selv og sine kolleger godt og er opmærksom på både styrker og svagheder.
I enhver organisationer er det nødvendigt at have respekt for hinandens forskelligheder, og ikke mindst forståelse for den enkeltes balance mellem arbejde og privatliv.
Skal organisationen kunne skabe fælles resultater og arbejde succesfuldt, men også hensynsfuldt sammen mod målet, må alt dette sættes i spil.

Jeg har både set og på egen krop oplevet, hvordan god facilitering af gruppeprocesser kan skabe markant, positiv forandring i kommunikation, motivation, samarbejde og ikke mindst selvforståelse. I dag brænder jeg for at drive disse processer selv gennem facilitering og coaching. Jeg er ikke i tvivl om, at det er vejen frem, når teams, grupper, afdelinger og hold skal arbejde effektivt og målrettet sammen med hensynsfuldhed, respekt og forståelse for hinanden.

Jeg har over 25 års erfaring både nationalt og internationalt med ledelse, markedsføring, salg, projekt og eventledelse.
Min hidtidige professionelle karriere har givet mig et langt CV med solid erfaring i at få processer, grupper og enkeltindivider til at arbejde samme om et fælles mål. Det er den erfaring, jeg nu sætter i spil for at hjælpe netop din organisation med at overkomme udfordringer og nå i mål med de projekter, I sætter jer for.

Jeg er certificeret Business Coach fra Manning Inspire og certificeret gruppefacilitator i forandringsprocesser. Jeg er en dygtig procesdesigner og brobygger. Mit arbejde med facilitering og coaching kendetegnes af målrettethed og fokus på det enkelte menneske i gruppen. For kun når vi sætter spot på individet, kan det udrette alt det, som gruppen har brug for.

 

PROCESSEN

Hvordan driver jeg processen?

Uanset om du ønsker gruppefacilitering, teamcoaching, one-to-one coaching til ledere eller medarbejdere eller hjælp til projekt- og eventmanagement, har jeg altid fokus på en professionel, effektiv proces tilrettelagt efter jeres behov.

Et forløb med mig vil typisk se ud som følger:

Facilitering og teamcoaching

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status?

Udfordringen: Hvad er problemet/opgaven?

Målsætningen: Hvad er målet med forløbet, og hvornår er vi i mål?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Facilitering/teamcoaching

Afvikling af det aftalte forløb, inklusive workshops, teamcoachingsessioner med videre.

4.Afrapportering:

For facilitering:
Opsummering af processen, vigtige temaer, nøgleprioriteter og action plan.

For teamcoaching:
Den nye vej og commitments for teamet og den enkelte heri.

One on one coaching:

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status?

Udfordringen: Hvad er problemet/opgaven?

Målsætningen: Hvad er målet med forløbet, og hvornår er vi i mål?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Coachingforløb

Det aftalte forløb eksekveres

4.Afrapportering:

Individuelle coachingforløb foregår altid under tavshedspligt. Afrapporteringen foregår således udelukkende mellem coach og den coachede.

 Projekt og event management

1.Indledende møde hvor vi gennemgår:

Baggrunden for jeres behov: Hvad er status? Hvad er projektet/eventen?

Mål og succeskriterie: Hvad er målet med projektet/eventen? Hvad er succeskriteriet?

2.Oplæg:

Jeg udarbejder et oplæg, der indeholder forslag til forløb, de praktiske foranstaltninger samt prisen.

3.Research/planlægning

4.Afholdelse af event

5.Ledelse af processen

6.Afrapportering

 

PAKKER

Har I brug for et professionelt, fagligt indspark på en allerede planlagt event? Så er én af mine pakkeløsninger måske noget for jer:

 

Nedenstående 3 pakkeløsninger tilbydes som indlæg i en workshop, på et seminar eller på en konference.

Alle pakker er baseret på et mix af teori og praktiske øvelser, med hovedvægten lagt på praktiske øvelser, hvor samtlige deltagere involveres.

Pakkerne:

 1. Forandringens proces.
  Der er flere stadier, man skal igennem for at skabe forandring/udvikling, hvis alle parter skal opnå forståelsen for arbejdet og motiveres til at understøtte det. Forandringens proces sætter fokus på disse stadier og på, hvordan hvert enkelt individ både kan og bliver klar til at udfylde deres særlige rolle i forandringsprocessen.
 2. Kommunikation og samarbejde
  En ny vinkel på kommunikation i organisationen kan åbne op for en bredere forståelse for hinanden som mennesker og kollegaer. Det skaber bedre samarbejde og derfor også bedre resultater. Med dette indlæg får I input til, hvordan kommunikationen kan optimeres, så både arbejde og samarbejde forbedres.
 3. Værdier og motivation
  Vores værdier er det, der driver os i vores liv, både arbejdsmæssigt og personligt. Gang på gang har jeg set, hvordan mennesker, der kender deres værdier og motiveres i forhold til disse præsterer bedre og føler mindre stress i hverdagen. Dette indlæg sætter spot på værdier.
  Hvad er de for en størrelse? Hvordan lærer vi dem at kende? Og hvordan sikrer vi, at den enkeltes værdier opfyldes i hverdagen, så alle i organisationen føler sig motiveret for det fælles arbejde hver dag?

Pakkepris:

Kr. 4.800,- for et 3 timers indlæg for max. 10 personer.

Kr. 6.600,- for et 5 timers indlæg for max. 20 personer.

Priserne er ex. moms.

Priserne er ex. transportudgifter.

KONTAKT

Liselotte Rórup

Mail: liselotte@rorup.dk

Telefon:  +4527626964

CVR. Nr. 25698509